God
verander lewens

Hy stuur ons om sy liefde te leef

WELKOM BY ONS AANLYNBEDIENING

 

 AANLYN EREDIENS & EREDIENSTE HET HERVAT 

Na aanleiding van die verslapping in regulasies het ons weer  met eredienste in die kerkgebou  begin. Die Informele diens begin om 08:30 en die Klassieke diens om 10:15.                       

#Bergsigjeug: #kleuterkerk (3-6j) & #kinderkerk (Gr 1-7) 08:30. #ignite-tieners 09:30  in Jeuglokaal na die Informele diens en #belydenisklas (Gr11) 16:45 in Gebedskapel. 

Die aanlyn-bediening gaan voort met ‘n opname van die preek wat vanaf 07:00 op ons Youtube-kanaal, gemeente-webblad en facebook beskikbaar sal wees.

 

  Kliek hieronder om na ons YouTube kanaal te gaan vir preke. Skakels na die audio opnames is beskikbaar verder op hierdie bladsy.

—-

AANSTELLING VAN NUWE LERAAR

Bid asb vir die Pre-adviesraad wat die aansoeke vir die nuwe leraarspos hanteer

KOMMUNIKASIE

Ons deel weekliks via WhatsApp skakels na ons Aanlynbediening, Direkte erediens uitsending, Bulletin & gebedsversoeke na jou selfoon. Klik op hierdie skakel om aan te sluit: Kommunikasie groep

—-

DAAGLIKSE BOODSKAPPE VAN BEMOEDIGING

Die leraarspan tesame met  lidmate stuur daagliks ‘n 3-minuut boodskap van bemoediging uit via whatsapp. Dit het groot waarde om mense in hierdie tyd op te bou in hulle geloof en moed te gee vir 2021. 

Indien jy wil aansluit /nog iemand wil uitnooi, kliek hier vir die skakel om aan te sluit of jy kan ons skakel / ‘n WhatsApp stuur na 079 136 8107.

Kommunikasie groepe  PDF

—-

BULLETIN

Ons bulletin het ‘n nuwe formaat waar skakels direk in die Bulletin ingevoeg is. Klik op die onderstreepte woorde in die Bulletin PDF self om die skakels te volg.

Bergsig Bulletin 7 Mrt 2021 PDF

Sake vir Voorbidding 7 Mrt PDF

Bergsig Bulletin 28 Feb 2021 PDF

 

 

KALENDER

Klik hier vir ‘n elektroniese weergawe van die Kalender 2021.

‘n Beperkte aantal gedrukte kalenders is by die kerkkantoor beskikbaar.

 

SENDING & GETUIENIS 

Volg gerus hierdie skakel (Googleforms): GGO 2021

Sendinggebedsgids 2021 -PDF

Gedrukte kaartjies & Sendinggebedsgids is by die kerkkantoor beskikbaar.

CREDO & Groenkloof 

Getuienis & Uitreike na die gemeenskap

André & Lidy 

Amos en Lynda Des 2020

Met die jaar wat aan die gang kom rig die Kerkraad graag hierdie skrywe aan elke lidmaat om mee te deel wat tans in die gemeente gebeur. Uit die Kerkraad – Februarie 2021 PDF

AANLYNBEDIENING

Click op die YouTube icon hieronder om preekvideos te kyk of gaan na Facebook vir meer gemeente-inligting.

Vorige preke is hier beskikbaar:

NG George-Bergsig YouTube

Sondag 7 Maart – Lewende water in die woestyn. Beskikbaar Sondag vanaf 07:00

Audio opname van diens:

 

Vorige Audio opnames:

 

FINANSIES

Ons wil lidmate aanmoedig om asb.  ’n dankoffer te gee deur middel van ’n elektroniese oorbetaling. ‘n Bussie is Sondae met eredienste by die uitgange van die kerk geplaas vir dankoffers.

Bank: ABSA. Tjek Rek. No: 8905 80009.
Tak: Yorkstraat, George. Takkode: 632005.

Verwysing: Jou van & waarvoor. E-pos bewys na finans@george-bergsig.co.za.

Die kerkkantoor is daagliks oop (09:00-13:00) indien jy jou dankoffer-koevertjie wil afgee. Gebruik gerus enige koevert.

ABSA: 

Banktjeks: Geen banktjeks sal vanaf 1 Oktober 2020 uitgereik word nie. Maak asseblief van ons alternatiewe betaalmetodes gebruik om fondse tussen jou verskillende rekenings te skuif of eksterne partye of ander banke te betaal. Alternatiewe vir die uitreiking van banktjeks sluit in elektroniese fondsoorplasing (EFO), kaartbetalings, OTM, selfoon- en aanlynplatforms om elektroniese rekening-/begunstigdebetalings te maak.

KERKKANTOOR

Kerkkantoorure: Maandae tot Vrydae 09:00 – 13:00.Hierdie ure geld as ‘n tydelike reëling terwyl die grendelstaat nog van toepassing is.

Kom loer gerus in om ‘n pakkie of jou dankoffer af te gee, of selfs vir ‘n woord van bemoediging. Onthou asb om jou masker te dra en om ‘n afstand van 2m te handhaaf.

Skakel ons gerus ook per oproep / sms / WhatsApp.

LERAARS: 

Kontak gerus een van die leraars vir ‘n afspraak of vir inligting oor ons gemeente.

  • Ds. Rudolph Grobler: 044 871 5611, 082 820 9899
  • Jeugwerker: Douglas Stanley: 072 951 7687
  • Vir ander navrae kontak ons kerkkantoor by 079 136 8107 / 044 871 1338.
  • Ds. Anton Louw: (Emeritus leraar verantwoordelik vir seniors) – 083 286 3292

 

Hierdie week se erediens:

© 2020 George-Bergsig

For more information and support on COVID-19 please visit https://www.sacoronavirus.co.za.