God verander lewens
Hy stuur ons om Sy liefde te leef

WELKOM BY ONS AANLYNBEDIENING

Ons land is tans in ‘n 21-dag “lockdown”

“Maar die woord van God kan nie vasgeketting word nie.”-2 Tim.2:9

  Eredienste, byeenkomste en ander gemeente-aktiwiteite is vir eers gestaak, maar ons nuwe aanlynbediening gaan voort.

AANLYNBEDIENING

Click op die YouTube icon hieronder om hierdie week se preekvideo te kyk of gaan na Facebook vir meer gemeente-inligting. 

Preke word ook in audio formaat beskikbaar gestel.

Hier is die skakel na 29 Maart se audio-opname:

TUISKERK

Met die skuif na die aanlyn-bediening word ‘n Tuiskerk geloofsblad elke Sondag op die webwerf en Facebook geplaas wat individue of gesinne vir toewydings van Maandag tot Vrydag kan gebruik. Ons is tans in Lydenstyd en daarom fokus die preke en toewydings op Skrifgedeeltes wat aansluit by ons ervaring van lyding en onsekerheid.

Hier is die week se Tuiskerk blad: Tuisgeloof 29Mrt-4Apr

En die #ignite blad vir tieners: https://george-bergsig.co.za/wp-content/uploads/2020/03/ignite-blad.jpg

FINANSIES

Uiteraard gaan die afskaf van eredienste ’n wesenlike impak hê op ons gemeente se dankoffers. Ons wil lidmate aanmoedig om asb. nogsteeds ’n dankoffer te gee deur middel van ’n elektroniese oorbetaling.

Bank: ABSA Rek no: 8905 80009
Tak: Yorkstraat, George, Takkode: 632005

KERKKANTOOR

Die kerkkantoor is tans gesluit. Skakel ons gerus per oproep/sms/whatsapp.

Die weeklikse BULLETIN sal oudergewoonte Vrydae teen 13:00 op Facebook en die webblad geplaas word.

Hierdie week se boodskap

© 2020 George-Bergsig