God
verander lewens

Hy stuur ons om sy liefde te leef

WELKOM BY ONS AANLYNBEDIENING

EREDIENSTE: 

Dit is met groot dankbaarheid dat ons weer voortgaan met eredienste in die kerkgebou.          

08:30 Informele diens & KINDERKERK en 10:15 Erediens. Die kinders sit by hul ouers vir die eerste deel van die diens (tot voor die preek). Daarna beweeg hulle uit na die groep byeenkomste in die Jeuglokaal. Die nodige veiligheidsmaatreëls geld (die dra van ‘n masker, sanitering van hande by die ingang & die handhawing van veilige afstand).

Weens die beperking op die aantal persone teenwoordig vra ons dat jy via oproep / Whatsapp vir een van die dienste te registreer. Skakel  083 399 1835 / 079 136 8107 om te bevestig dat jy ‘n erediens wil bywoon.

ARRIVEER ASB 15 MIN VOOR  DIE DIENS sodat jou temperatuur geneem kan word en dat jy kan inteken.

Die aanlyn-bediening sal ook voortgaan met ‘n regstreekse uitsending vanuit die kerkgebou om 08:30 op ons Youtube-kanaal wat ook later die dag as opname op ons webblad beskikbaar sal wees.

LERAARS: 

Kontak gerus een van die leraars vir ‘n afspraak of vir inligting in verband met ons bedieninge wat steeds voortgaan.

Ds. Hannes Pretorius: 084 456 0401

Ds. Rudolph Grobler: 044 871 5611, 082 820 9899

Jeugwerker: Douglas Stanley: 072 951 7687

Vir ander navrae kontak ons kerkkantoor by 079 136 8107 / 044 871 1338.

Ds. Anton Louw: (Met verlof tot 30 Nov 2020 – 083 286 3292)

KOMMUNIKASIE:

Ons deel weekliks via WhatsApp skakels na ons Aanlynbediening, Eredienste, Kindertyd, Bulletin & gebedsversoeke na jou selfoon. Klik op hierdie skakel om aan te sluit: Kommunikasie groep

BULLETIN: 

Ons spog met ‘n splinternuwe nuwe formaat waar skakels direk in die Bulletin ingevoeg is. Klik op die onderstreepte woorde in die Bulletin self om die skakels te volg.
Bulletin 18 Oktober

SENDING & GETUIENIS: 

CREDO & Groenkloof 

Getuienis & Uitreike na die gemeenskap

André & Lidy 

Amos en Lynda 

AANLYNBEDIENING

Click op die YouTube icon hieronder om preekvideos te kyk of gaan na Facebook vir meer gemeente-inligting.

Skakels vir Sondag 18 Oktober

 

Skakels vir  Sondag 11 Oktober:  

08:30  Informele diens lewendige uitsending met Kinderkerk

Vorige preke is hier beskikbaar: NG George-Bergsig YouTube

NUUSFLITSE

Lees gerus meer oor ons aktiwiteite 

Aanlyn Alpha kursus: Alpha (PDF)

Ons gemeentelede en hul families het geleentheid gehad om hul Grendel-talente met die gemeente te deel. Ons het pragtige grendelstories, liplekker resepte en berigte van vlytige talente ontvang oor waarmee jul besig was in en om die huis. BAIE DANKIE VIR ELKE BYDRAE. 

GRENDEL-KOS (PDF) 

GRENDEL-VLYT (PDF)

Bergsig Nuus Junie 2020 (PDF)

Hoe gaan dit met jou? Wat kan jy doen as jy nie ok voel nie?

Dink Jeug:

FINANSIES

Ons wil lidmate aanmoedig om asb. nogsteeds ’n dankoffer te gee deur middel van ’n elektroniese oorbetaling. ‘n Bussie is Sondae met eredienste by die uitgange van die kerk geplaas vir dankoffers.

Bank: ABSA. Tjek Rek. No: 8905 80009.
Tak: Yorkstraat, George. Takkode: 632005.

Verwysing: Jou van & waarvoor. E-pos bewys na finans@george-bergsig.co.za.

Die kerkkantoor is daagliks oop (09:00-13:00) indien jy jou dankoffer-koevertjie wil afgee. Gebruik gerus enige koevert.

ABSA: 

Banktjeks: Geen banktjeks sal vanaf 1 Oktober 2020 uitgereik word nie. Maak asseblief van ons alternatiewe betaalmetodes gebruik om fondse tussen jou verskillende rekenings te skuif of eksterne partye of ander banke te betaal. Alternatiewe vir die uitreiking van banktjeks sluit in elektroniese fondsoorplasing (EFO), kaartbetalings, OTM, selfoon- en aanlynplatforms om elektroniese rekening-/begunstigdebetalings te maak.

KERKKANTOOR

Kerkkantoorure: Maandae tot Vrydae 09:00 – 13:00.Hierdie ure geld as ‘n tydelike reëling terwyl die grendelstaat nog van toepassing is.

Kom loer gerus in om ‘n pakkie of jou dankoffer af te gee, of selfs vir ‘n woord van bemoediging. Onthou asb om jou masker te dra en om ‘n afstand van 2m te handhaaf.

Skakel ons gerus ook per oproep / sms / WhatsApp.Vry

Die weeklikse BULLETIN sal teen Vrydagmiddag op hierdie webblad beskikbaar wees.

 

Sondag 4 Oktober met Douglas Stanley

© 2020 George-Bergsig

For more information and support on COVID-19 please visit https://www.sacoronavirus.co.za.