God
verander lewens

Hy stuur ons om sy liefde te leef

WELKOM BY ONS AANLYNBEDIENING

SLEGS AANLYN-EREDIENSTE

Terwyl die land en ons dorp gebuk gaan onder die derde vlaag Covid-infeksies het die Kerkraad van ons gemeente  besluit om eredienste op te skort tot  verdere kennisgewing.

Die aanlyn-bediening gaan voort met  uitsendings van eredienste en  ‘n spesiale boodskap vir kinders wat Sondae vanaf 07:00 op ons Youtube-kanaal en die gemeente-webblad beskikbaar is  (NG George-Bergsig)

 Skakels na die Erediens opnames  (Video & Audio-mp3) word geplaas op ons Facebook-blad en  word ook gestuur via ons WhatsApp-groepe (079 136 8107).

 Hou asb ons gemeente en ons land in gebed voor die Here. Ons vertrou dat Hy ons veilig in Sy beskermende hand hou.

  Kliek hieronder op die ikoon om na ons YouTube kanaal te gaan vir preke. Skakels na die audio opnames is beskikbaar verder op hierdie bladsy.

—–

—-KOMMUNIKASIE

Ons is besig met die ontwikkeling van ‘n splinternue WEBBLAD!

Ons deel weekliks via WhatsApp skakels na ons Aanlynbediening, Direkte erediens uitsending, Bulletin & gebedsversoeke na jou selfoon. Klik op hierdie skakel om aan te sluit: Kommunikasie groep

—-


 

Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (2013)

Ons doen dus ‘n versoek aan elke lidmaat om die POPI-toestemmingsvorm en Lidmaatinligting vorm in te vul en te onderteken. Dit is hieronder asook by die kerkkantoor beskikbaar.

POPI toestemmingsvorm 2021 PDF

Bergsig Info lidmaat info en POPI wet -PDF

—-

DAAGLIKSE BOODSKAPPE 

Indien jy wil aansluit, kliek op die skakels / jy kan ons skakel of ‘n WhatsApp stuur na 079 136 8107.

  • BOODSKAPPE VAN BEMOEDIGING: Die leraarspan tesame met  lidmate stuur daagliks ‘n 3-minuut boodskap van bemoediging uit via whatsapp. Dit het groot waarde om mense in hierdie tyd op te bou in hulle geloof en moed te gee vir 2021. Bemoediging & Inspirasie-groep skakel.
  • KOMMUNIKASIEGROEP: Ons deel weekliks  skakels en   inligting na jou selfoon / tablet. Oa. oor ons aanlyn  bediening, opname van eredienste  op ons YouTube-kanaal Bulletin en gebedsversoeke. Kommunikasie-groep skakel.
  • GEBEDSGROEP: Sake vir voorbidding en gebedsversoeke word op Maandae en Vrydae gedeel.  Gebedsgroep skakel.

—-

BULLETIN

Ons Bulletin het ‘n nuwe formaat waar skakels direk in die Bulletin ingevoeg is. Klik op die onderstreepte woorde in die Bulletin PDF self om die skakels te volg.

Bergsig Bulletin 1 Aug 2021-PDF

Bergsig Bulletin 25 Julie 2021-PDF

Bergsig Bulletin 18 Julie 2021-PDF

—-

KALENDER 2021

Klik hier vir die nuutste elektroniese weergawe (PDF) van die Kalender 2021.

Gedrukte kalenders is by die kerkdeure en kerkkantoor beskikbaar.

 

NUWE LIDMATE

SENDING & GETUIENIS 

Volg gerus hierdie skakel om jou Geloofgelofte offer vir Sending te maak

2021 GGO-ONDERNEMING PDF

 

AANLYNBEDIENING

Click op die YouTube icon hieronder om preekvideos te kyk of gaan na Facebook vir meer gemeente-inligting.

NG George-Bergsig YouTube

Sondag se preek is beskikbaar vanaf 07:00

YouTube So 1 Aug – Barmhartig soos ons Vader

YouTube So 25 Jul – Hoe hanteer mens trauma

Youtube: So 18 Julie – ‘n Onstuitbare lewe

Vorige preke is hier beskikbaar:

Ds. Nati Stander bevestiging en intreepreek 4 Julie

Audio weergawe van diens:

Klik hier vir die Pinkster 2021 videoreeks

Vorige Audio opnames

NUUSFLITSE

FINANSIES

Ons wil lidmate aanmoedig om asb.  ’n dankoffer te gee deur middel van ’n elektroniese oorbetaling. ‘n Bussie is Sondae met eredienste by die uitgange van die kerk geplaas vir dankoffers.

Bank: ABSA. Tjek Rek. No: 8905 80009.
Tak: Yorkstraat, George. Takkode: 632005.

Verwysing: Jou van & waarvoor. E-pos bewys na finans@george-bergsig.co.za.

Die kerkkantoor is daagliks oop (08:00-13:00) indien jy jou dankoffer-koevertjie wil afgee. Gebruik gerus enige koevert.

ABSA: 

Banktjeks: Geen banktjeks sal vanaf 1 Oktober 2020 uitgereik word nie. Maak asseblief van ons alternatiewe betaalmetodes gebruik om fondse tussen jou verskillende rekenings te skuif of eksterne partye of ander banke te betaal. Alternatiewe vir die uitreiking van banktjeks sluit in elektroniese fondsoorplasing (EFO), kaartbetalings, OTM, selfoon- en aanlynplatforms om elektroniese rekening-/begunstigdebetalings te maak.

KERKKANTOOR

Kerkkantoorure: Maandae tot Vrydae 08:00 – 13:00. 

Kom loer gerus in om ‘n pakkie of jou dankoffer af te gee, of selfs vir ‘n woord van bemoediging. Onthou asb om jou masker te dra en om ‘n afstand van 2m te handhaaf.

Skakel ons gerus ook per oproep / sms / WhatsApp.

LERAARS: 

Kontak gerus een van die leraars vir ‘n afspraak of vir inligting oor ons gemeente.

  • Ds. Rudolph Grobler – Lidmate vanne A – L

  • Ds. Nati Stander- Lidmate vanne M – Z

  • Ds. Douglas Stanley – Jeug onder 30

  • Ds. Anton Louw – Seniors in aftree-oorde en 70+

  • Vir ander navrae kontak ons kerkkantoor by 079 136 8107 / 044 871 1338.

 

© 2020 George-Bergsig

For more information and support on COVID-19 please visit https://www.sacoronavirus.co.za.