Skip to content Skip to footer

NG George-Bergsig Gemeente

Nuusflitse

Welkom by ons gemeentereis:  sleutels tot volkome blydskap.

Ons vertrou dat die Gees jou as deel van ‘n kleingroep of in jou eie stiltetyd sal seën met geloofsgroei en intimiteit met ons Here Jesus Christus.

Die reis verloop aan die hand van Filippense 2:1-11. Paulus skryf aan die gemeente oor die gesindheid van Jesus Christus wat ook in elke gelowige moet wees.
Ons som dit op in hedendaagse taal met die hutsmerk #JesusMindset.
Mag jy ontdek hoe ons as Bergsig-gemeente die roeping uitleef wat God oor ons lewens uitgespreek het.

Kleingroepmateriaal:

 

Kospakkies & Kersete

Ons gemeente is baie betrokke by die groep van hawelose mense in George. Daagliks voorsien ons vir 40-80 mense sop en brood en elke Sondag ‘n warm maaltyd. Jy kan ons help met ‘n bydrae: ’n Kersgeskenk wat bestaan uit ‘n kospakkie help hulle om te oorleef tot in Januarie as Andre weer begin met die sopkombuis.

Kersete

Die jaarlikse ete vind op 22 Des. by die kiosk plaas. Donasies van gemaalde vleis / kontant is nodig. Kontak ons gerus vir meer inligting.

Andre Olivier  (082 551 8900).

Kleingroep vir senior lidmate

Ds. Anton Louw is verantwoordelik vir ons Seniors in aftree-oorde sowel as die van 70 jaar en ouer.

Kleingroepe vir ouer lidmate gaan die nuwe reeks, #JesusMindset, se materiaal deurwerk. 

Enige persoon wat nog daarby wil inskakel, moet hom (083 286 3292) dadelik kontak.

Kleingroepmateriaal:

 

IN-PERSOON EREDIENSTE

Onthou asb die veiligheidsprotokol wat geld, naamlik die dra van maskers, sanitering van hande en die handhawing van sosiale afstand.

Vooraf-registrasie is nie nodig nie, maar ons vra wel dat een persoon per gesin by die deur inteken.

AANLYN-BEDIENING: Klik op hierdie skakels vir PREKE, KINDERTYD en LOFSANG:

 

In die gees van Versorging nooi ons graag lidmate om by te dra tot ‘n Kersviering-uitstalling ter nagedagtenis aan ‘n geliefde wat oorlede is of ter herinnering van ‘n mooi geleentheid die afgelope jaar in jou familie, bv. die doop van ‘n baba of ‘n besonderse huweliksherdenking.

Gee ‘n foto van jou geliefde of gesin, of ‘n briefie of gedig aan jou geliefde by die kerkkantoor in. Dit sal binne-in ’n plastiese versierbal geplaas word en op ’n Kersboom-uitstalling aangebring word.

 

 

 

Ondersteuning in die gemeente

Die leraars is sterk bewus van lidmate se behoefte aan ondersteuning in hierdie buitengewone tyd. Ons is egter nie altyd bewus van spesifieke behoeftes of  versoeke nie.

Moet asb. nie huiwer om een van die leraars te skakel nie. Ons wil graag ondersteuning bied en saam bid. Vertroulikheid word gehandhaaf.

  • Ds. Rudolph Grobler – Lidmate vanne A – L
  • Ds. Nati Stander – Lidmate vanne M – Z
  • Ds. Douglas Stanley – Jeug onder 30
  • Ds. Anton Louw – Seniors in aftree-oorde  en 70+

Inligting

Preke

Sleutel SES: Aanbid
Ds. Rudolph Grobler - Openbaring 5:1-14
Sleutel VIER: Toerus
Ds. Nati Stander
Sleutel TWEE: Getuienis
Die tweede sleutel tot 'n lewe van volkome blydskap - vertel iemand! Die Jesus-gesindheid is…

Kry info per e-pos