Skip to content Skip to footer

Jesus, ons Rigtingwyser

Ds Douglas Stanley wys hoe die genesing van Naäman (2 Konings 5:1-17) ons perspektief gee op Jesus as ons Koning, Priester en Profeet – die enigste Rigtingwyser wat ons nodig het.

Read More »